Holistisk kvantekosmologi med aftagende gravitation

Holistic Quantum Cosmology with Decreasing Gravity


Ny teori om universet

A New Theory about the Universe

Afhandlinger af lektor cand. scient. Louis Nielsen, Herlufsholm
Forening af det mindste med det største i universet
Treatises by Louis Nielsen, M.Sc., senior physics master at Herlufsholm, Denmark
Unification of the smallest with the greatest in the Universe

© Copyright 1972-2011 by Louis Nielsen