Seneste udgivelse

Christian Lindtner

Hemmeligheden om Kristus

Chr. Lindtner 2020 (foto: Hans Christophersen) Denne bog er en bombe under den vestlige verdens selvforståelse! En bombe under bøgernes bog: Biblen.
Den nyligt afdøde danske indolog og internationalt anerkendte buddhismeforsker dr.phil. Christian Lindtner (1949-2020) viser i denne bog, at kristendommen i det store og hele er en efterligning af Mahâyâna-buddhismen.
Denne erkendelse blev først muliggjort i 1977, da nyopdagede sanskrittekster, herunder Samghabhedavastu, i trykt form blev vidt og bredt tilgængelige.
Den vigtigste kilde til de kristne evangelier er den berømte Lotussutra – Mahâyâna-buddhismens hovedværk og en enestående eventyrfortælling i sig selv. Den store helt hedder her Tathâgata, som er et blandt flere navne på Buddha. Han dør ikke, han er i al evighed, men ingen kender ham, som han virkelig er.
Forfatteren demonstrerer, hvordan Jesus slet og ret er Tathâgatas, men bevidst forklædt og tilsløret som jødernes konge og lovgiver. Han ofrer sit liv og sin sjæl – helt ligesom andre Tathâgataer – for at andre kan blive frelst. At han blev født, døbt, prædikede, helbredte syge osv. er alt sammen kun opspind – en urgammel litterær fiktionsgenre.
Følgeslutningen er ikke til at komme udenom: Det Nye Testamentes evangelier lader ingen plads til en forestilling om en historisk Jesus. Dette gælder også for næsten alle andre personer og lokaliteter i Det Nye Testamente. Der er tale om fiktion på fiktion.
Forfatteren Christian Lindtner (1949-2020) blev i 1982 dr.phil. på en afhandling om den indiske filosof Nâgârjuna, der anvendes som lærebog på mange universiteter over hele verden. Han har udgivet bøger på dansk om buddhismen, der benyttes i de danske gymnasier og på højere læreanstalter.
Han præsenterede første gang sin teori om, at kristendommen er skjult Mahâyâna-buddhisme på en festival i Sarnath i Indien i 1998. Udover at skrive bøger var forfatteren også en flittig læserbrevsskribent. Bogen indeholder et appendiks indeholdende alle forfatterens artikler fra de seneste år fra diverse danske dagblade vedrørende kristendommen og den danske folkekirke.
Endvidere drev forfatteren hjemmesiden: www.jesusisbuddha.com (videreføres nu af sønnen).

Christian Lindtner har publiceret og fremlagt nogle skelsættende og originale ideer om buddhismen og dens forhold til andre religioner.
• K. Kunjunni Raja (1920-2005), professor i sanskrit, æresdoktor mm.

Lindtner lærer os at se verden med nye øjne.
• Klaus Mylius (*1930), professor, dr. dr.

Bogen er en indbunden bog med stift bind, garnhæftet og med kapitælbånd, altså med nobel fremtoning.

Forespørgsler og større bestillinger til:
bogsalg@rostrasforlag.dk

Vejl. pris 400 kr. (De fleste boghandlere har en lavere pris).

Enkeltbestillinger til din lokale boghandler eller over nettet, fx til:
Saxo eller William Dam eller Gucca m.fl.

Se også
Bibliotek.dk
Riis' anmeldelse
Anmeldelse på Snaphanen
Anmeldelse af Dorte Stangholm Jakobsen
Anmeldelse på Facebook af Aksel Madum
Artikel i Den Korte Avis

Christian Lindtners gravsten og omtale er kommet med på gravsted.dk
Grav
Prof.emer. dr. Michael Lockwood, der har bidraget til bogen, følger op her:
Prof. Lockwood
Se pdf-filen: Gematria/IsopsephyIll.: Klara Preben-Hansen

Se:
Chr. Lindtner sidste foredrag


 

Rostras Forlags historie
Rostras Forlag blev grundlagt i 1973 af Richard Roos og Hans Christophersen.
Det var oprindelig kun et tidsskriftsforlag, der udgav foreningsbladet Societas Latina, der i 1974 skiftede navn til Rostra, opkaldt efter talerstolen på Forum Romanum, da bladet skulle være et talerør til landets latinlærere. Da vi nogle år senere begyndte at udgive hæfter til brug i latinundervisningen, var det nærliggende for os at kalde forlaget Rostras Forlag, og dette navn bibeholdt vi, også efter vi i 1979 udvidede vore forlagsaktiviteter til at omfatte andre fagområder.
Forlagets sidste trykte udgivelse var Dirk Beckmanns bog Brandbilens historie i Storkøbenhavn fra 1991. Herefter kom der til at gå 30 år inden udgivelsen af Christian Lindtner: Hemmeligheden om Kristus.
Se bladhistorie 1973-90 om tidsskriftet, og find en oversigt over artikler i register 1973-90.

Rostras Forlags bogudgivelser
Vi har udgivet bøger inden for latin, skønlitteratur, dansk og tysk sprog og naturvidenskab m.m.
Se oversigten: Publikationsliste.
Enkelte udgivelser er genudgivet på nettet, og flere vil komme til. Saxo-ordbogen er ny på nettet. Louis Nielsens »Kvantisering af rum, tid og masse« fra begyndelsen af 1980'erne er udsolgt som bogudgave, men findes her på nettet i en meget udvidet udgave, og tilføjelser kommer stadig til.


Louis Nielsen:
Holistisk kvantekosmologi med aftagende gravitation

En ny teori om universet på dansk og på engelsk: Holistic Quantum Cosmology with Decreasing Gravity. Se: Louis Nielsens teori.
Holistic Quantum Cosmology with Decreasing Gravity.


Franz Blatt & Reimer Hemmingsen:
Vademecum in opus Saxonis et alia opera Danica compendium ex indice verborum

Denne middelalderlatinske ordbog blev grundlagt af professor, dr. phil. Franz Blatt (1903-1979) og videreført af lektor, cand. mag. Reimer Hemmingsen (1922-98). Det primære indhold er ordforrådet hos Saxo Grammaticus i Gesta Danorum, som Reimer Hemmingsen har udvidet med ordforrådet hos andre med Saxo samtidige danske, latinsksprogede forfattere. Alle forklaringer er givet på klassisk latin.
Se: Saxo-ordbog.
Medieval Latin Dictionary Online.Den Latinske Bibel: Rostras Vulgata Synopse
Latinske tekststykker fra Bibelen til undervisningsbrug