ROSTRA


Tidsskrift for latinundervisning

Indholdsfortegnelse 1973-1990

Rostra Forlag
Sorø 1990


ROSTRA Tidsskrift for latinundervisning ISSN 0900-9833
Indhold 1973-1990


Societas Latina 1 (august 1973):
Udkast til love for Societas Latina, De lærerstuderendes Latinforening, 1
Landsmødeannoncering, 3
Blad, 3
Kontakt nye 2. årgang, 6
Debat om latin i andre blade, 6
Undervisningslæreopgaver, 6

Societas Latina 2 (september 1973):
Læserbrevkassen, brev fra Tove Garvin, 2
A. Wineken: Scipio Africanus, 3
Boghjørnet, anmeldelse af Hermann Stresau: Adler über Gallien, 8
Spørgeskema vedr. praktik, 10
Kontaktmænd, efterlysning, 12
Lectors oversættelser, 14

Societas Latina 3 (november 1973):
Boghjørnet, anmeldelse af Rob. Graves: Jeg Claudius; Claudius og Messalina, 3
Anmeldelse af Gunnar Hansen & Per Krarup: Rudimenta Latina, 5
Litteraturliste til latinundervisningens metodik, 7
Romernes vejnet, 10
P. M. Pagelskov: Brødrene Gracchus, 11
H. C. Hynding: Så læser vi latin - med paralleloversættelse, 15
Det pædagogiske hjørne, 17
Fortegnelse over danske begynderbøger i latin og deres udbredelse i skoleåret 1970/71, 19
Knud Erik Arnoldus: Interview med seminarierektor Valdemar Kristensen, KDAS, 22
Af Societas Latinas forhandlingsprotokol, 23

Societas Latina 4 (december 1973):
Af: Dansk Biografisk Lexikon: Kristian Mikkelsen, 3
O. Svanholt: En bog og dens historie (1963), 4
Elio Acunto de Lorenzo: Latin - et liniefag med perspektiv, 15
Præsentation af Habel & Gröbel: Mittellateinisches Glossar, 19
Forsøg på ekstemporaltekst til eksamensbrug i latin (2. real), 20
Anmeldelse af Hadenius & Janrup: Det gamle Rom, 22
Undervisningsvejledning latin (seminariernes), 23
Læseplansforslag, folkeskolen, 27
Societas Latinas ændringsforslag til læseplansskitsen, 29
Audiovisuelle hjælpemidler til brug i latinundervisningen, 32
Anmeldelse af Hjortsø & Kisbye-Hansen: Europæisk latin I, 35
Bogliste, 36

Rostra 1/1974 (februar/marts 1974):
Mogens Hindsberger: Programmeret latinsk grammatik (1970), 3
Litteraturliste til programmeret undervisning, 7
Hans Christophersen: Modulsystem, 10
Det pædagogiske hjørne, 18
Læserbrevkassen: Henrik Jönch-Clausen om Rudimenta Latina og andre begynderbøger, 21
Svar til H. Jönch-Clausen fra Hans Christophersen, 24
Knud Erik Arnoldus: Opgave i undervisningstilrettelæggelse, latin (efter Liber Primus Latinus), 26
Uformel samtale med undervisningsdirektør Hans Jensen i Undervisningsministeriet, 33
Hans Christophersen: Lidt om verbernes hovedformer, 34
Gunnar Nielsen: Skema til verbalbøjning inspireret af rektor Ulf Østergaard, 35

Rostra 2/1974 (maj/juni 1974):
Rom, folket og sproget (kulturtekst), 3
Hans Christophersen: Lidt om udtalen af latin, 10
Hans Christophersen og Bente Misimi: Samtale med overlærer Aage Dall, Virum Skole, 19

Rostra 3/1974 (sept./nov. 1974):
Niels Heriningsen: Skolevæsenet i Rom, 3
Jørn Namer: En hypotese om Popillius, 8
Læserbrev: Anne Marie Laursen om Rudimenta Latina, 21

Rostra 4/1974 (maj 1975):
Hans Christophersen: Via Latina - Nyt og bedre latinsystem, 4
Niels Henningsen: Skolevæsenet i Rom, 2. del, 10
Societas Latina, foreningsnyt, 12
Latinerforeningen, 13
Lærereksamen i latin, 13
Elio Acunto de Lorenzo: Latinsk Samarbejdskomité, 17
Hans Christophersen: Verbernes konjugation (bøjningsskema), 20

Rostra 1/1975 (maj 1975):
Anne Marie Andersen: Den græske og den romerske komedie, 3
Hans Christophersen: Generel litteraturliste, 8

Rostra 2/1975 (juni1975):
Erik Steen: Rom, Imperiets hjerte (bearb. kulturtekst), 3
Brevkassen, 6
Læserbrev fra Edw. Fogh Nielsen om Mikkelsen latinbog, 7
Hans Christophersen: Tekstgennemgang: Brevskrivning (ud fra en Hynding-tekst), 9
Boganmeldelser, 12

Rostra 3/1975 (oktober 1975):
Latinundersøgelsen folkeskolen (Latinsk Samarbejdskomité), 2
Niels Henningsen: anmeldelse af Spectator, 6
Hans Christophersen: Morfologiske strejftog – et par bemærkninger om græskens indflydelse på den latinske morfologi, 7
Brevkassen, 10
Læserbrev fra H. Schrøder-Hansen om Mikkelsen, 11
Niels Henningsen: Rhetorikundervisningen i Rom, 13
Signe Holm-Larsen: Fagkonsulentens arbejdsområde, 15

Rostra 4/1975 (maj 1976):
Latinundersøgelsen i folkeskolen, 2. del ved Minna Skafte Jensen, Latinsk Samarbejdskomité, 3
Lærereksamensversionen december 1975, 5
Hans Christophersen: Den romerske kalender (kulturtekst), 5
Boganmeldelse: Apicius' kogebog, 7
Signe Holm-Larsen: Udkast til lokal læseplan for Værløse, Gentofte, Søllerød, Lyngby, 8
Brevkassen, 9
Ulf Hamilton Clausen: Latinsamarbejde på tværs af undervisningsområder, 10

Der findes ingen årgang 1976

Rostra 1/1977 (marts 1977):
Brevkassen, 3
Om liniefagsuddannelsen, 3
Læserbrev fra V. Olesen Larsen om den lille latinprøve og begynderbøger, 5
Eiler Jørgensen: Karthago, 11

Rostra 2/1977 (juni 1977):
Elio Acunto de Lorenzo: Et par ord om mand/kvinde-forhold i Antikkens Rom, 3
Allan A. Lund: Cæsars Gallerkrig I,1 - et undervisningseksempel, 5
Rostras Båndcentral, 8
Lene Espenhain: Løst og fast om Plautus - og hans Aulularia, 10
Niels Thorsen: Nogle synspunkter angående lærebøger i latin, 14
Den gamle dansklærers klagesang, 15

Rostra 3/1977 (november 1977):
Karin Margareta Fredborg: Undervisningsidealer og pædagogik i antikkens Rom og senere i latinsk middelalder, 3
Richard Roos: Pompeji i år 79 udstilling, 15

Rostra 4 (februar 1978):
Pompeji-hæfter p& vej, 3
Latinerforeningens Blågård-møde, marts 1977, 4
Kirsten Kristiansen: Brev fra en "gammel" liniefagsstuderende, 9
Ellen A. Madsen: Latins forskellige aktive infinitiv-former, 10
Aksel N. Bak: Brev til latin-elevernes forældre, 12
Morten Stenbæk: Forslag til (filologisk) metode ved arbejdet med en latinsk tekst, 14

Rostra 5 (maj 1978):
Hans Christophersen: "Folkeskolen"'s angreb på latin, 3
Vin som lægemiddel (efter dr. Maury), 3
Latinlærerforeningens kursus på Skarrildhus 19.-21. januar 1978 refereret af Richard Roos, 4
Allan A. Lund: Catulli Carmen V, 7
Bogomtaler: Germania, Moselig, Den romersk elegi, Cæsar som etnograf, kildehæfter m.fl. 8
Læserbrev fra P. S. Sørensen og G. Torresi (reaktion p& Aksel N. Baks artikel), 11
Nyt fra Latinlærerforeningen, 12
Fører latin til studieegnethed?, 12
Latin som officielt sprog?, 13
Poul Marinus Pagelskov: Gladiatorkampe (kulturtekst), 13
Morten Stenbaek: Tekstlæsning, opgaveeksempler, 16
Gitte Nymand Nielsen: En dag i Rom (digt), 18
Liste over foredragsholdere til latin, 19

Rostra 6 (august 1978):
Erik Poulsen: Romerne i Tyskland. Trier, Köln, Saalburg, 3
Allan A. Lund: Adam af Bremen i latinsk-dansk udgave, 16 Richard Roos: Tanker omkring et censorat, 19
Morten Stenbæk: Indlæring af bøjninger, 21
Svend Aage Outzen: Kasus og funktion, 22
Romersk klædedragt, 23

Rostra 7 (november 1978):
Ellen A. Madsen: Templum, 3
Hans Henning Ørberg: Latin på linie med moderne sprog, 6
Referat af gruppearbejde på latinkursus 30.31. marts 1978, 10
Læserbrev fra Aksel N. Bak: Folkeskolens dilemma, 12
(Knud Almar:) Morfologi og syntax, latinsk grammatik på en ny måde, ved red., 14
Anmeldelse af Fra Adam af Bremen til Holberg, 20
Grammatik i remser? - et svar fra fagkonsulenten, 21
Tidsskriftet Sfinx, 21
Erik Mogerisen: Kr. Mikkelsen (vir et liber) in memoriam (sang) , 22
Via Latina udbygges, 23

Rostra 8 (juni 1979):
Jytte Christoffersen: Ausgrabung Aguntum, 3
Åbent brev til folketinget, 13
Erik Mogensen: Mors Linguae Latinae (sang), 18
Karen Nørskov Madsen: Etruskisk historie, 19
Abaelardus, 20
Pompeji-lysbilleder, 20
Nye og gamle Mikkelsen (v/red.), 21
Feriekursus i latin, 22
Nye bøger, 22
Undersættelser, 23
Madvigbuste, avistegning fra 1874, 24

Rostra 9 (februar 1980):
Jette Glud Kroghs arbejdsmaterialer til latinundervisning (foredrag på Skarrildhus og i Haderslev om "Latinbogen"), 3

Rostra 10 (april 1982):
Hvad skal vi med latin?, 1
Latin, et grundlag for de romanske sprog - og for engelsk, 3
Latin, en hjælp ved låne- og fremmedord, 5
Latin, en modpol til modersmålet - et middel til almen sprogdannelse, 7
Latin, et middel til åndelig træning og udvikling, 8
Latin, en hjørnepille i den vestlige kultur, 9
Latin, en hvilende pol i materialismens og teknologiens tidsalder, 11
Latin, et middel til statsborgerlig opdragelse, almengyldig samfundslære, 13
Sprog og kultur (fra foredrag af Finn Jorsal), 14
Latin er et sammenhængende hele (slutkommentar: bemærkninger af Signe Holm-Larsen på Skarrildhus-konferencen i januar 1982), 16

Rostra 11 (juni 1982):
Kulturtekster:
Bonden, 1
Veje og samfærdsel, 3
Handel, 5
Religion, 8
Teater, 10
Hestevæddeløb, 12
Om det latinske sprog, 14
Romersk digtning (Phaedrus), 17
Gammelromersk opdragelse, 19

Rostra 12 (februar 1985):
Redaktørskift / Rostra går videre, 1
Jørgen Hatting: Det begyndte i Olympia, og sejrens pris var æren, 3
Om det latinske ordforråds opbygning og om kritisk brug af ordbogen, 7
Morfologi og syntax karakteristisk for latinsk poesi, 13
Boganmeldelser, 17

Rostra 13 (juni 1985)
Svend Aage Outzen: Latin i folkeskolen, 3
Andreas Simonsen: Lidt om Horats' livssyn og personlighed, 9
Ann-Claire Olsen: Latinsk poesi oversættelser, 20
Kr. Olsen: Et hæderkronet navn (om rostra), 29
På sporet (spørgerubrik), 35
M. Postnikov: Aristoteles og Ptolemaios - fup eller fakta?, 39
- kommentar af G. Torresin, 45
Oversigt over bidragydere, 49

Rostra 14 (september 1985):
Tage Jensen: Nogle strøtanker om latin i almindelighed og som fag i særdeleshed, 3
Kr. Olsen: De Monasterii Silvatici anniversario celebrando, 6
Thelma Jexlev: Skovkloster i senmiddelalderen - på grundlag af abbed Jeps regnskaber, 8
Lone Christensen: Lalandia, 29
På sporet, 44
Oversigt over bidragydere, 49

Rostra 15 (december 1985):
Latinsk julesang, 3
Begynderbøger, 4:
Latinens ABC (Ivar Giørup)
- anmeldt af Søren Hindsholm, 5
- anmeldt af Peter Terkelsen, 10
Lingua Latina (Hans H. Ørberg)
- anmeldt af Mari Ann Woll, 20
- anmeldt at Erik Worm, 24
Susanne Thorhauge: Vespasian - officiel kunst og ideologi (1. del), 29
Richard Roos: Séviac, 44
På sporet, 52
Skovkloster, nok en gang, 53
Redaktionelt, 55
Biografier over bidragydere, 56
Forlagsreklame, 58

Rostra 16 (april 1986):
Hans Christophersen: Hornstrupkursus 1986, 3
Susanne Thorhauge: Vespasian (2. del) officiel kunst og ideologi, 5
Guiseppe Torresin: Nyere udgravninger i Italien (1. del), 20
Ivar Gjørup: Kvæget Skulle Sætte Sig Ned. Om "Latinens ABC", ved forfatteren, 36
Hans Henning Ørberg: Om de unævnelige elementer, 40
"Cursus Latinus" (Hesse & Haastrup) - anmeldt af Lis Lei, 45
- anmeldt af Margrethe Wind, 48
På sporet (fast spørgerubrik), 51
Redaktionelt. Biografier over bidragydere, forlagsreklame 56-60

Rostra 17 (juni 1986)
Christian Iuul: Forbemærkninger til en latinsk fagdidaktik, 3
Giuseppe Torresin: Nyere udgravninger i Italien (2. del), 10
Simon Laursen: To skridt frem og ét tilbage, 23
Rolf Hesse og Gudrun Haastrup: "Latin-Ræset"?, Svar på anmeldelse af "Cursus Latinus", 39
Jarl Damgaard: Anmeldelse af "Porta Latina", 42
Hans Christophersen: Antikbibliografier, 46
Kristian Olsen: Anmeldelse af Petronius' "Festen hos Trimalchio", 49
Richard Roos: Anmeldelse af "Adulescens et iuvenis", 55
Palle Schødt Rasmussen: Vitruvius, 60

Rostra 18 (september 1986):
Redaktøren: "Om dette nummer", 3
Andreas Simonsen: Ulemper ved lægernes græcolatin, 5
Ole Balslev: Horatslæsning i gymnasiet, 11
Maren Sleth: Mikkelsen eller Bertelsen?, 20
Erik Jensen: Begynderundervisning i latin på et studenterkursus, 24
Michael Cain: Arbejdsgruppen for fagene fransk og latin – midtvejsrapport, 37
Rolf Hesse: Sundhedslatin, 44
Jørn Namer: Anmeldelse af "Porta Latina", 47
Mogens Hindsberger og Svend Aa. Outzen: Porten til den latinske kultur, 52

Rostra 19 (december 1986):
Hans Christopbersen: Axel K. Jensen (1906-1986) in memoriam, 3
Brian McGuire: Venskab, munke og den mørke middelalder, 4
C. Wassmann: Saxostudier, 20
Karen Skovgaard-Petersen: En nordisk krig på lærd latin, 35
Gunnar Jørgensen: Europæisk kulturkonference på Rødding Højskole / Det danske Hus i Athen, 58

Rostra 20 (marts 1987):
Hans Henning Ørberg: Latin pr. korrespondance, 3
K. Gunnar Jensen: Turist i oldtiden, 8
Marianne Pade, Bernadette Preben-Hansen, Birgitte Jørgensen, Christian Rønne og Ann-Claire Olsen: Ekskursionsrapport (Syditalien og Sicilien), 19
Jacob Isager: Resens Atlas Danicus - En Danmarksbeskrivelse på latin, 54

Rostra 21 (juni 1987): Torben Vestergaard, Kurt Rasmussen, Stig Bergqvist, Per Methner Rasmussen og Lissi P. Sørensen: Ekskursionsrapport (fortsat fra nr. 20), 3
Leo Hjortsø: Den romerske scene, 36
Søren Hindsholm: Modsiger Plautus Finley?, 54

Rostra 22 (september 1987):
Hans Christophersen: Latin og edb, 3
Christian Rønne: Træk af teaterbygningens historie, 9
Torben Vestergaard: Den romerske tragedie, 22

Rostra 23 (april 1988):
Sv. Aa. Outzen: Nekrolog over skolebestyrer Gunnar Jørgensen, Haderslev, (1922-1988), Latinlærerforeningens formand, 3
Knud Erik Staugaard: Latinundervisningen i det nye gymnasium, 5
Mogens Leisner-Jensen: Sallust i Skt. Augustins De civitate Dei, 12
Peter Terkelsen: Ordbog over dansk middelalderlatin, 36
Hans Christophersen: Anmeldelse af Vita Romana, 58

Rostra 24 (juni 1986):
Svend E. Mathiassen: Eskatologiske træk i Vergils forfatterskab, 3
Kirsten Holm Nielsen: As a Defiance Against the Dark, 24
Axel K. Jensen: Lidt om romernes tidsregning, 42
Ulf Timmermann: "Curculio" i Tórshavn, 53

Rostra 25 (oktober 1988):
Ingrid Buntzen: Nyt fra ungdomsskolen og folkeskolen, 3
Kirsten Jungersen: Tanker om 1. g-undervisningen i latin efter reformen, 5
Giuseppe Torresin: Geografiske konstanter og ændringer i det italiske landskab fra oldtiden til i dag, 9
Hans Christophersen: Anmeldelse af "Oldtidens Rom - Romerske Billeder", 39
Ole Vincent Larsen: Det episke Rom - Historie og virkelighed, 42
Gudrun Haastrup og Johan Bender: Oldtidens Rom - Romerske billeder, 46
Andreas Simonsen: Dansk sprogrigtighed målt på latinsk, 55
Kristian Olsen: Af brev til Andreas Simonsen: Supplerende bemærkninger til hans artikel om sprogrigtighed, 57
Agora, 61

Rostra 26 (august 1989):
William B. Thompson: Britannia, Roma, Europa – eller: Kulturens fængslende veje, 3
William B. Thompson: Some British Latin, 14
Niels Hannestad: Det romerske portræt (1. del), 34

Rostra 27 (februar 1990):
Leo Hjortsø: Thure Hastrup, 3
Sten Ebbesen: Latin for de morgenfriske, 6
Niels Hannestad: Det romerske portræt (2. del), 10
P. Gabrielsen: Etruskerne, 38
Stig Bergqvist: Produktionsudbytte og jordtilliggende, 46
Hans Christophersen: Grammatik for latinlæsende (anmeldelse), 70
Kr. Olsen: Agora, 72

Rostra 28 (efteråret 1990):
Hans Christophersen og Richard Roos: Et blads historie 1973-1990, 3
Hans Høiland Hansen: Saxoopfattelser gennem tiderne, 10
Peter Terkelsen: Anmeldelse af Liber Compositionum, Christian IV's latinske brevstile 1591-1593, 41
Kristian Olsen: Anmeldelse af Karen Dreyer Jørgensen: Øm kloster - en antologi, 47
Kristian Olsen: Anmeldelse af Arne Mørch: Haven og venskabet, 51
Kristian Olsen: Redaktionelt (med oversigt over alternative blade), 52
Hans Christophersen: Indholdsfortegnelse og navneregister til Rostra 1973-1990, 20 midtersider.